VNPT TRIỂN KHAI CẤP BỔ SUNG THỜI HẠN SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ VNPT-CA CHO KHÁCH HÀNG - Đăng ký Internet tại Đà Nẵng